02 - 07 - 2022

Albanija na zapadu

Koja je najnesretnija država na Balkanu?
Makedonija. Njoj je Albanija zapad.

loading...