02 - 07 - 2022

Hrvatima 3 osobine

Kada je Bog stvarao svijet, odlučio je svakom narodu podariti dvije osobine. Tako su Švicarci postali precizni i poslušni, Japanci radišni i strpljivi, Talijani veseli i romantični, a Španjolci temperamentni i ritmični. Kada je došao do Hrvata, Bog reče anđelu: Hrvati će biti pametni, dobri ljudi i HDZ-ovci!
Nakon završenog posla, pita anđeo: Bože, svima si dao dvije osobine, samo Hrvatima tri. Zar neće tako biti nadmoćniji od svih drugih naroda?
Bog reče: - Hmm, imaš pravo, ali kako se Bogom dane osobine ne mogu naknadno ukidati, Hrvati će ih imati sve tri, ali svaki Hrvat može imati kao i drugi samo po dvije osobine:
Tko je dobar i HDZ-ovac, ne može biti pametan.
Tko je pametan i HDZ-ovac, ne može biti dobra osoba.
Tko je dobar i pametan, ne može biti HDZ-ovac.
I bi riječ Božja!

 

loading...