27 - 06 - 2022

Ja nisam lud

Američki pastori na putu po Jugoslaviji posjetili su jednu ludnicu.
Došli pastori u odjel, a svi bolesnici stadoše vikati.
- Živio Tito!
Samo jedan šuti.
- Što ti ne vičes? - upitaju ga pastori.
- Ja nisam lud, ja sam bolničar.

loading...