27 - 06 - 2022

Štrajkamo

Doš'o Tito u Banjaluku i vidio mnoštvo ljudi na u licama. Pita Tito ljude: "Šta radite vi ovde" a ljudi odgovaraju "Štrajkamo"
"A ko ste vi?" pita Tito
"Mi smo medicinari, prosvetni radnici, željezničari, penzioneri...," odgovaraju oni.
Ode Tito u zgradu vlade, zadrža se jedno petnes' dvae's' minuta, a kad izadje reče: "Medicinari u bolnice, prosvetari u škole, željezničari na vozove, a penzioneri ZAMNOM."

loading...