23 - 09 - 2020

Ajmo Kokose

Vozi Ciga zaprežna kola Slavijom i izazove saobraćajni kolaps. Pandur ga zaustavi:
- Pa Cigo, sad ćeš morati da platiš kaznu!
- Jao, gos'n policajac, nemoj molim te! 'Ranim deset gladnih usta, nego uzmi ti iz kola šta god 'oćeš.
Pandur pogleda a pozadi - nema čega nema. Pronađe jednu flašu na kojoj piše "KOKOSOVO MLEKO" i pomisli kako bi to moglo da bude zanimljivo.
- Evo uzeću ti ovo kokosovo mleko. 'Ajde idi dok se nisam predomislio.
Ciga brže bolje dohvati bič i vikne:
- 'Ajmo Kokose

loading...