10 - 12 - 2018

Albanija na zapadu

Koja je najnesretnija država na Balkanu?
Makedonija. Njoj je Albanija zapad.

loading...