27 - 06 - 2022

Velko bure mala slavina

Kad ti je trbuv tako vel'ki, mora da ti je ona stvar jako mala, -zadirkuju Lalu.

-A di ste vid'li veliko bure, a na njemu malu slavinu? - pita ih Lala.

loading...