19 - 01 - 2022

Što dalje od mene

Na takmičenju bacanja čekića Crnogorac baci čekić dalje od svih.
Pitaju ga:
- Kako ste uspeli baciti tako daleko?
Crnogorac:
- Alat što dalje od mene!

 

loading...