23 - 09 - 2020

Moj ima i dodatnu opremu

Fata: “Što ti je doktor rekao?”
Mujo: “Da imam tumor na mozgu, a svi su govorili, Mujo nema mozga!”
Fata: “Mujo moj, što ćeš sada?”
Mujo: “Pokazat ću sliku raji, pa neka krepaju od zavisti što moj ima i dodatnu opremu!”

loading...